Service og vedligeholdelse af antenneinstallationer

Problemer med indstråling i antenneeanlæg
Vi har i den senere tid konstateret et problem i visse antenneanlæg, som skyldes indstråling i folks antennekabler. Årsagerne til indstrålingen er blevet klarlagt, og vi giver her en forklaring på problemet og et forslag til løsningen: 
Tetra-nettet, som blandt andet benyttes af redningstjenesterne, er i øjeblikket ved at blive udbygget. Dette medfører en forøgelse af radiosignaler i luften, og de udsendes i et frekvensområde, som vi i forvejen benytter på kabel-tv anlæggene. Ideelt set burde det ikke udgøre et problem, hvis alle antenneinstallationer var ’HF-tætte’ og dermed modstandsdygtige over for højfrekvens.
 Det er imidlertid ikke tilfældet, og vi anbefaler derfor, at man udskifter kabler eller stik, da dette med stor sandsynlighed vil imødegå forstyrrelser fra f.eks. Tetra-sendere. 

Generelt kan man sige, at stik med metalhus altid er HF-tætte. Færdigstøbte stik med plastickappe er oftest for HF-utætte (dog er der undtagelser, hvor der er indlagt metal under plastikken). Bemærk, at et kvalitets færdigkabel kan være svært at skelne fra et dårligt 
produkt (HF-utæt). Vi forudser, at den kommende udbygning af DVB-T sendenettet i 
visse tilfælde også kan give forstyrrelser. Her anbefaler vi ligeledes, at man udskifter sine kabler. 

Har du problemer med dit TV signal? - 11.1.2013 
800MHz-frekvensbåndet anvendes fra januar 2013 til mobilt bredbånd (4G), og der er derfor en risiko for at du som TV-seer kan opleve, at din TV-modtagelse bliver forstyrret. Få information om hvad forstyrrelserne kan skyldes, og få samtidig nogle gode råd, til hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet. 

 

ANTEC

Service og vedligeholdelse af antenneinstallationer